Organizing Committee

                       

                              

President: Dr Satyendra Nath Barman
Principal, B. Borooah College
Vice-Presidents: Prof. R.B Singh
University Delhi
Prof. Anup Saikia
Gauhati University
Joint Convener Dr. Nripendra Ram Kalita
Dr. Dhanjit Deka
Treasurer Dr. Chandrakala Magar
Organizing Secretaries Dr. Jugesh Pegu
Dr. Rubul Hazarika
Dr. Madhushree Das
Dr. Diganta Choudhury
Members Dr. Akhil Ch. Das
Dr. Sunayan Bordoloi
Dr. Birinchi Kumar Kalita
Dr. Anjana Bhattacharyya
Dr. Manoj Kumar Borthakur
Dr. Bijoy Sankar Goswami
Sri Manoj Das
Dr. Rupali P. Bhuyan
Dr. Pradip Sharma
Dr. Narayan Chetry
Dr. Barnali Gogoi
Dr. Dhurbajyoti Sahariah
Dr. L. Ghatowar
Dr. Biman Patowary
Dr. Sujit Deka
Dr. Jyoti Prasad Das
Dr. Manash Jyoti Nath
Dr. Biman Lakhar
Sri Parag Sahariah